www.www.fruitgroup.pl

 O FIRMIE

Fruit-Group Sp. z o.o.  została utworzona w 2013 roku. Poprzez utworzenie jej mieliśmy na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych, które pozwolą spełnić oczekiwania zarówno stałych jak i nowych klientów. Naszym priorytetem jest pozyskiwanie nowych partnerów jednocześnie utrzymując wysoką jakość naszych produktów.

Sp. z o.o. Fruit Group łączy trzy grupy producenckie znajdujące się w największym sadzie Europy w powiecie grójeckim. W wyniku połączenia wyżej wspomnianych spółek jesteśmy organizacją zrzeszającą 170 udziałowców dysponujących 1550 ha powierzchni gospodarstw.  

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów naszych produktów, a także troskę o środowisko spółka wymaga od wszystkich udziałowców posiadania certyfikatu GLOBALGAP. Dodatkowo gospodarstwa posiadają IPO (Integrowaną Produkcję Owoców). 

Posiadamy trzy siedziby jedną w Dąbrówce Starej, w Dobiecinie i Białej Rawskiej.

Podążając za nieustannie rozwijającym się rynkiem technologicznym, firma jest w posiadaniu:
- czterech odrębnych sortowni o łącznej powierzchni 20 000 m2 wyposażonych w nowoczesne maszyny do sortowania firmy Maf Roda
- trzech maszyn do pakowania jabłek w torebki foliowe i siatki
- dwóch maszyn do pakowania jabłek na tackach
- maszyny do woskowania owoców
- maszyny do wykonywania napisów na owocach

Dodatkowo posiadamy zaplecze magazynowe, które pozwala przechowywać 30 000 ton wytworzonych owoców. Spółka współpracuje z sieciami marketów w Polsce i zagranicą, a także indywidualnymi odbiorcami. Dzięki wieloletniej współpracy nasze towary trafiają do Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Portugalii,  Francji, Szwecji, Anglii, Słowacji, Węgier, Czech, Rosji, Ukrainy, Egiptu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Algierii.
 


 Fruit-Group Sp. z o.o.
Dąbrówka Stara 20, 05-620 Błędów, tel. +48 320 20 28